MEDI‎ > ‎

MATÉRIA I ENERGÍA

L'energia del sol
El sol, l'energia que genera i la seva transformació

Estats de la matèria
Els tres estats de la matèria: sòlid, líquid i gasós


http://www.youtube.com/user/fqmanuel?feature=relchannel    vídeo experimento mezcla de aceite y agua1.      Power resumen del tema: http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/materia1.ppt

2.      Materials: De què están fetes les coses?  http://www.slideshare.net/jsole125/els-materials-7341436

3.      Características de la materia, explicación y ejercicios. http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/characteristics_of_matter/index.html

4.      Propiedades de los estados de la materia, explicación y ejercicios. http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/states_of_matter/index.html

5.      Propiedades de sólidos, líquidos y gases http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/solids_liquids_gases/index.html

6.      Algunos tipos de materiales 5º http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/types_of_materials/index.html

7.      Clasificación de los materiales http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/how_materials_are_classified_1/index.html

8.      Clasificación de los materiales http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/how_materials_are_classified_2/index.html

9.      Los cambios temporales y permanentes http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/changes_temp_or_perm_1/index.html

10.  Los cambios temporales y permanentes (2)

11.  http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/changes_temp_or_perm_2/index.html

12.  Reacción de los materiales - Parte 1. http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/reactions_of_materials_1/index.html

13.  Reacción de los materiales - Parte 2.  http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/reactions_of_materials_2/index.html

14.  La materia: propiedades y cambios. Muy teórico http://www.clarionweb.es/5_curso/c_medio/cm507/cm50701.htm

15.  Cambio de estado: agua.  http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/change_state_water/index.html

16.  Propiedades de los estados de la materia. http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/states_of_matter/index.html

17.  Punto de ebullición y punto de fusión.  http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/melt_boiling_point/index.html

18.   Sólidos, líquidos y gases.  http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/cmedio5/solidos_liquidos_gases/index.htm

19.   Partículas y estados. http://www.skoool.es/content/los/chemistry/particle_theory/launch.html

20.  Medida de masas -  http://conteni2.educarex.es/mats/14341/contenido/

21.  Medida de volúmenes -  http://conteni2.educarex.es/mats/14344/contenido/

22.  Arquímedes y la corona de Hierón http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm

23.  Ejercicios de propiedades http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm

24.  Les mescles http://www.xtec.cat/~dnavarr7/mescles.htm

25.  Metodes separacio mescles http://www.slideshare.net/gsirvent/metodes-separacio-mescles

26.  Actividades sobre la energía http://www.crienaturavila.com/crie_httpdocs/activ/edilim_crie/edilim_crie.html

TALLER MÀQUINES

http://www.genmagic.net/fisica/maquines.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=4Qt-lE9W2eo

https://www.youtube.com/watch?v=eqdJz8gL0CQ

https://www.youtube.com/watch?v=28ZosNCAUKk

https://www.youtube.com/watch?v=SC7Gj8qASqc

Comments